Undervisning by Ola Gustafsson

Långfredagsandakt

Ola Gustafssson Morgan Petersson – TANZANIA Jörgen Kawanishi – JAPAN Lina Wallgren – Sång Andrea Östlund – Piano Teknik: Johan Dahlgren & Kenneth Davidsson

Goda Nyheter del 4

Gudstjänst med Helena Davidsson, Lina Wallgren och Andrea Östlund. Ola Gustafsson predikar del 4 i serien Goda Nyheter, om vikten av rätta val i livet.
  • 1
  • 2