Själavård

Själavård

Behöver du någon att prata med?

Ibland behöver man prata med någon utomstående om sin livssituation.

Det kan till exempel handla om:

  • Kriser, sorg och sjukdomar
  • Utanförskap
  • Ensamhet
  • Mobbning
  • Föräldraskap
  • Relationsproblem
  • Arbetslöshet, ekonomi
  • Tvivel och vilsenhet
  • Livsstils- och karaktärsproblem

Vi vill erbjuda lättillgängliga och jordnära samtal/själavård innan problemen blir för stora. Oavsett vem du är eller vad du brottas med så är du välkommen till oss.

I trygga händer

I vår församling finns ett team med utbildning och erfarenhet för samtal/själavård.  Vi erbjuder också  parsamtal.

Vi lyder självklart under tystnadsplikt. Vår föreståndare har dessutom tystnadsrätt. Läs mer om vad detta innebär här.

I samråd med den som söker samtal/själavård kan vi vid behov hjälpa till att slussa vidare till andra professioner.

Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila.

Matt 11:28

Du kan komma i kontakt med oss via:

Telefon till kyrkans administratör (begränsade tider): 070-2567773

eller via formuläret nedan:

Välj ålder 50

Om du redan fått själavård och ombetts utvärdera den – vänligen tryck HÄR