Själavård

Själavård

Hitta dig själv igen!

Ibland behöver man prata med någon utomstående om sin livssituation. Du kan alltid boka ett enskilt samtal med vår pastor eller någon av våra utbildade familjerådgivare. Inga frågor eller problem är för stora eller för små.

Någon att tala med

Vi vill ge dig tid att lyssna och samtala. Vi erbjuder själavårdande och stödjande samtal under tystnadsplikt. Du är välkommen oavsett fråga eller storlek på problem och oavsett om du är kristen eller inte.

Kanske har du drabbats av sorg eller sjukdom, blivit arbetslös eller känner att du helt enkelt fastnat och har svårt att komma vidare, i ett missbruk eller i en relation. Kanske har du, tvärtom, varit med om någonting livsomvälvande och positivt. Eller så är du kanske intresserad av att diskutera livsåskådning och tro.

Det är alltid möjligt att förändras och rädda sin familj

Ingen fråga är för liten eller för stor. Våra familjerådgivare har en gedigen utbildning genom Levande familjer och har lång erfarenhet av att möta människor i olika situationer i livet.

Stöd vid sjukdom

Vi har en anställd pastor som alltid finns till stöd vid sjukdom. Likaså finns det flera församlingsmedlemmar som brinner för att hjälpa andra.

Tystnadsplikt – bra att känna till

Vår pastor har absolut tystnadsplikt – det betyder att han, under inga omständigheter, får föra vidare det som sagts under ett själavårdande samtal eller biktsamtal. Läs mer om Tystnadsplikt för Pingstkyrkans pastorer här.

Däremot omfattas inte övriga själavårdare, eller personer med förtroendeuppdrag som inte är avskilda pastorer, av den lagliga tystnadsrätten. Det innebär bland annat att anmälningsskyldighet enligt socialtjänstlagen kap 14 gäller utan förbehåll för dessa.

Om ni älskar mig håller ni fast vid mina bud.  Och jag ska be Fadern, och han ska ge er en annan Hjälpare som ska vara hos er för alltid:  sanningens Ande. Världen kan inte ta emot honom, för världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom, för han förblir hos er och ska vara i er. Jag ska inte lämna er faderlösa, jag ska komma till er. Ännu en kort tid, och världen ser mig inte längre. Men ni ska se mig, för jag lever och ni ska leva.

Joh: 14:15
X