Något för alla!

Något för alla!

Här visas en sammanfattning av en del av de grupper som finns i kyrkan. Klicka på någon av dem för att ta dig vidare!

SÖNDAX

Söndax, vår Söndagsskola, hålls just nu 16:00-17:00 på grund av COVID-19 Endast barn som kan klara sig utan förälder får deltaga. FÖRÄLDRAR KAN EJ DELTAGA! Söndax är verksamhet för barn i förskole- till och med lågstadieåldern.Vi möts i åldersanpassade grupper där vi lyssnar till bibelberättelser, sjunger och dansar, pratar och ber, leker och pysslar tillsammans. Vi finns med i början av Gudstjänsten, för att efter en stund mötas i de anpassade åldersgrupperna, i rum bredvid kyrksalen.(Då det inte är restriktioner)…

Hemgrupper – en plats för bön & gemenskap

I vår församling har vi flera hemgrupper där man möts i mindre grupper – oftast i hemmen hos varandra. Dessa är delade så att män möter män och kvinnor möter kvinnor. Den här sidan är under omarbetning. Mer information kommer inom kort här.