Något för alla!

Något för alla!

Här visas en sammanfattning av en del av de grupper som finns i kyrkan. Klicka på någon av dem för att ta dig vidare!

SÖNDAX

Söndax är verksamhet för barn i förskole- till och med lågstadieåldern.Vi möts under gudstjänsttid där vi lyssnar till bibelberättelser, sjunger och dansar, pratar och ber, leker och pysslar tillsammans. Vi finns med i början av Gudstjänsten, för att efter en stund mötas i rum bredvid kyrksalen. Det är vårt ansvar att alla barn och unga som vistas i våra verksamheter skall vara i trygga händer. Från Bibeln:” Låt barnen komma till mig, hindra dem inte, för Guds rike tillhör sådana…

Hemgrupper – en plats för bön & gemenskap

I vår församling har vi flera hemgrupper där man möts i mindre grupper – oftast i hemmen hos varandra. Vill du veta mer eller vara med i en av grupperna? Kontakta: vår ordförande Solveig, 0732-515 57 37 eller vår administratör Maria, 070-2567773