Om församlingen

Om församlingen

Kyrkan är människorna, inte byggnaden!

När Bibeln talar om församlingar och kyrkor, talar den inte i första hand om byggnader och verksamheter. Den talar om människor. Vanliga människor som har upptäckt något stort: att Gud är verklig och vill ha med dig och mig att göra.

Här kan du se lite om vad som händer hos oss, vad vi tror på och vad vi vill som församling. Du är alltid välkommen att titta in hos oss, även om du inte är medlem eller ens vill kalla dig “kristen”!

Vår vision

Bibeltexter som ligger till grund för visionen är:

Mark 12:29-31, Matt 28:18-20 samt Apg 2:42-47

Att “Göra Jesus känd, trodd, älskad och efterföljd” är det mål och den vision vi som församling vill jobba mot.

Vi tror att en församling som är balanserad och välmående, också kommer att vara framgångsrik.En balans som består av:

  • Bön och Tillbedjan
  • Varm gemenskap
  • Aktivt betjänande
  • Lärjungaträning
  • Evangelisation och mission

Vår dröm är en ständigt växande församling som är känd i Skara, som är stabil och välmående, med gudstjänster fyllda av Guds närvaro, fräsch musik och relevant undervisning, med smågrupper som hjälper varje människa att växa Uppåt, Inåt och Utåt. Som hittar nya vägar att nå nya människor. Kort sagt, vi drömmer om att se Urkyrkan i modern tappning

Bön och tillbedjan

Vi tror på en församling som lever i kallelsen att ha ”gemenskap med Jesus
Kristus”, 1 Kor 1:9. Där Guds kraft är påtagligt närvarande , i bön som är
levande och verksam, i lovsång som är innerlig och äkta, där Gud fyller med
Helig Ande, verkar genom de andliga nådegåvorna och helande till den fysiska
och den inre människan. Bara med Guds hjälp kan vi vandra i Hans vilja.

Varm Gemenskap

Vi tror på en församling som är varm och generös. Där vi respekterar varandra
och ser Guds unika skapelse i varje enskild människa. Där vi vill inkludera
snarare än att stänga ute. Där man kan komma både med sitt skratt
och sin gråt, sina sorger och glädjeämnen. Där vi inser att vi är kroppsdelar i
Kristi Kropp och att vi faktiskt behöver varandra för att nå våra mål.

Aktivt Betjänande

Vi tror på en församling full av liv och rörelse, där varje medlem är en aktiv
del av församlingslivet. Jesus tvättade sina lärjungars fötter, Joh 13. Att följa
Jesus är att ge av sitt eget bästa för andras bästa, i ett engagemang som är
både andligt och praktiskt. Där regelbundet ekonomiskt givande, deltagande
i gudstjänster och specifika uppgifter fungerar och frodas. Där vi erbjuder
stöd i livets svåra skeden, både i själavård och på andra sätt.

Lärjungaträning

Vi tror på en församling som hjälper alla att växa i sin efterföljelse av Jesus
och ”lära sig att hålla allt som Jesus har befallt”, Matt 28:19. Där bibelsynen
är att hela Bibeln är Guds Ord. Där bibelkunskapen inte blir ett stridande
om ord, utan en hjälp att växa i sin karaktär och som människa. En församling
där man lever som man lär.

Evangelisation och Mission

Vi tror på en församling som ständigt växer genom att nå nya människor
med det Goda Buskapet om Jesus, både i närområdet och till Jordens yttersta
gräns, Apg 1:8. Där människor regelbundet kommer till tro på Jesus
och låter döpa sig. En församling som lyfter blicken och ser längre än till de
egna behoven, som lever i Jesu attityd att lämna de 99 säkra fåren för att
rädda det förlorade.