Jag vill hitta en gemenskap

Jag vill hitta en gemenskap

Välkommen till vår gemenskap!

Vi vill välkomna dig att upptäcka gemenskapen i Skara Pingst, oavsett om du är ny i stan eller bor här sedan länge, oavsett om du har en tro eller inte.

Söndagens gudstjänst och söndagsskola
Vår främsta mötesplats är gudstjänsten på söndag kl 10.30. Där möts vi till sång och bön, att lyssna till Guds Ord, och så självklart en stunds gemenskap och kaffe efteråt. Stora delar av året har vi också Söndax, där barnen får sin egen stund efter att ha varit med i början av gudstjänsten.

Till gudstjänst är alla välkomna. Inte bara du som är medlem. Inte bara du som har en tydlig tro. Utan alla. Välkommen att kika in och se hur det är, vi blir glada om du kommer!

Hemgrupper
Våra hemgrupper är ett bra komplement till gudstjänsten, och erbjuder en mer nära gemenskap i grupper om 5-15 personer som samlas regelbundet i hemmen. Där har vi en enkel fika och samtalar om livet och tron, utforskar Bibeln och ber tillsammans. Här är alla välkomna, här har man extra tid för frågor, tankar och personlig omsorg och förbön.