Goda Nyheter

Goda Nyheter del 4

Gudstjänst med Helena Davidsson, Lina Wallgren och Andrea Östlund. Ola Gustafsson predikar del 4 i serien Goda Nyheter, om vikten av rätta val i livet.

Goda nyheter del 1

Gudstjänst med mötesledare Helena Davidsson och lovsångare Elias Jenvald. Ola Gustafsson predikar första delen av “Goda Nyheter”