Undervisning by Bengt Bergmanson

Missionsgudstjänst

Ola Gustafsson och Rosita Persson sjunger, Bengt Bergmanson intervjuas om våra missionärer i ett samtal om missionens betydelse.