SÖNDAX

SÖNDAX

Söndax är verksamhet för barn i förskole- till och med lågstadieåldern.
Vi möts i åldersanpassade grupper där vi lyssnar till bibelberättelser, sjunger och dansar, pratar och ber, leker och pysslar tillsammans.

Vi finns med i början av Gudstjänsten, för att efter en stund mötas i de anpassade åldersgrupperna, i rum bredvid kyrksalen.
(Då det inte är restriktioner)

Det är vårt ansvar att alla barn och unga som vistas i våra verksamheter skall vara i trygga händer.

Från Bibeln:
” Låt barnen komma till mig, hindra dem inte, för Guds rike tillhör sådana som de” Jesus
Luk: 18:16