Söndax

Söndax (barngrupp) är igång igen! Vi träffas med de vuxna 10.30 på söndagar, för att efter en stund gå till vår lokaler med ledarna. Alla barn är välkomna men har man svårt att vara stilla och är under 3 år bör en förälder vara med.

SÖNDAX

Söndax är verksamhet för barn i förskole- till och med lågstadieåldern.Vi möts under gudstjänsttid där vi lyssnar till bibelberättelser, sjunger och dansar, pratar och ber, leker och pysslar tillsammans. Vi finns med i början av Gudstjänsten, för att efter en stund mötas i rum bredvid kyrksalen. Det är vårt ansvar att alla barn och unga som vistas i våra verksamheter skall vara i trygga händer. Från Bibeln:” Låt barnen komma till mig, hindra dem inte, för Guds rike tillhör sådana…