Gudstjänster på Planteringen

Gudstjänster på Planteringen

Från den 2 Juli – 6 augusti kommer vi att fira gudstjänsterna på Sommargården Planteringen, gemensamt med Betania och Equmenia. Söndagar kl. 10.30.