Nu har vi endast digitala gudstjänster

Nu har vi endast digitala gudstjänster

Fr.o.m. nu har vi bara digitala gudstjänster.