Samlingar som varit

Gudstjänst

Katherine Wahlström predikar

Nattvardsgudstjänst

Stefan Ström, BarnSamariten. Vi har även medlemsintag till församlingen.