Kollekt och kyrkoavgift

Kollekt och kyrkoavgift

Det finns ett par olika sätt att ge din kollekt eller gåva via datorn eller mobilen.

Swish är enkelt! Scanna bilden här nedanför eller skicka gåvan till

123 086 73 58

Märk betalningen “Församling” om den ska gå till församlingen eller “Mission” om den ska gå till våra missionärer 

Kollekt via Bankgiro

Det går också bra att gör en inbetalning via vår bankgironummer:

Församlingskassan: 736-7766

Missionskassan: 5248-4466

GE KYRKOAVGIFTEN!

Hur stor är kyrkoavgiften?
Kyrkoavgiften är 1 procent av din kommunalt beskattningsbara inkomst.

Hur betalas kyrkoavgiften?
Det sker automatiskt när skatter och avgifter dras från din inkomst.

Måste jag gå ur Svenska kyrkan för att ge kyrkoavgift till Pingst?
Nej, men du måste betala kyrkoavgift till Svenska kyrkan så länge du tillhör den. Vill du undvika att betala dubbla avgifter måste du gå ur Svenska kyrkan. Det ska göras skriftligt senast 31 oktober, till din församling i Svenska kyrkan.