Hjälp mig i bön!

Hjälp mig i bön!

Vi har ett mobilnummer dit du kan skicka ditt böneämne!

Detta kommer då att tas med på nästkommande gudstjänst.

Skicka ett SMS till 0790-510 678