Servicegrupper

Servicegrupper

Här är det tänkt att det kan finnas listor på olika ansvarsområden i kyrkan som:

  • Fika
  • Ljud
  • Städ
  • Värd