Undervisning from april 2021

Bygga för nästa generation

Elias Jenvald predikar, Nicoline Ndibabonga delar ett bibelord, Ellen-Courtney och Grace skickar en videohälsning med Helena, Ola Gustafsson och Anna-Märta Forsbäck på lovsång.

Gudstjänst 11 april

Martin Larsson – Barnsamariten – predikan, Helena Davidsson – mötesledning, Ola Gustafsson & Lina Wallgren sång & musik

Långfredagsandakt

Ola Gustafssson Morgan Petersson – TANZANIA Jörgen Kawanishi – JAPAN Lina Wallgren – Sång Andrea Östlund – Piano Teknik: Johan Dahlgren & Kenneth Davidsson