Undervisning from 2020

Gudstjänst första advent

Ola Gustafsson, Leif Brohede och Elias Jenvald tar sig an vår första “helt digitala” gudstjänst.

Johannesevangeliet i November

Vi läser 1 kapitel per dag i Johannesevangeliet under november månad. Följ med! Följ DEN HÄR LÄNKEN för att se alla inspelade avsnitt